, 26.06.2015

Mavi Tünel İçme Suyu Projesi’ ile Konya’nın Suyu 2045 Yılına Kadar Güvence Altına Alınıyor.

Mavi Tünel Arıtma Tesisi, 366 bin 850 m³/gün arıtım kapasitesi ile yapımı devam eden en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biridir.

 

Konya şehrimizin artan içmesuyu ihtiyacının karşılanması gayesiyle Orman ve Su İşleri Bakanımız  Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatlarıyla “Konya Mavi Tünel İçme Suyu Projesi” geliştirildi.

Proje ile “Konya-Çumra 3. Merhale Projesi” kapsamındaki Afşar, Bozkır, Bağbaşı Barajları ve Mavi Tünel vasıtasıyla Doğu Akdeniz-Yukarı Göksu Havzası’ndan Konya Kapalı Havzası’na aktarılacak sudan iki kademede tahsis edilecek (50 + 50 = 100 milyon m3/yıl)  su; Konya il merkezinin, Çumra ilçe merkezinin ve İçeriçumra beldesinin 2045 yılına kadar su ihtiyaçlarını karşılayacak.

Tahsis edilen su miktarının 96.63 milyon m3/yıl’lık kısmı Konya il merkezine, 3.37 milyon m3/yıl’lık kısmı ise Çumra ilçe merkezi ve İçeriçumra beldesine iletilecek. Bu projenin hayata geçirilmesi için, “İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı” ve “İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı” olmak üzere 2 ayrı ihale gerçekleştirildi.

Konya Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı:

23 Kasım 2012 tarihinde ihalesi, 10 Ocak 2013 tarihinde yer teslimi yapılan “Konya Mavi Tünel İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı” işinde, 2015 Haziran ayı itibarıyla %55 fiziksel gerçekleşme sağlandı.

 

 

 

Konya Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisi:

20 Şubat 2012 tarihinde ihalesi, 03 Temmuz 2013 tarihinde yer teslimi yapılan “Konya Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı” işinde, 2015 Haziran ayı itibarıyla %70 fiziksel gerçekleşme sağlanmış olup, son iş bitim tarihi  23 Temmuz 2015’tir.

Konya Mavi Tünel İçme Suyu Arıtma Tesisi, 366 bin 850 m3/gün arıtım kapasitesi ile ülkemizin yapımı devam eden en büyük içme suyu arıtma tesislerinden biridir.

 

 

Konya Mavi Tünel İçme Suyu Projesi’nin devreye girmesiyle; Toroslar’ın zirvesinden Akdeniz’e boşa akıp giden sular değerlendirilmiş, Konya il merkezi ve Çumra ilçe merkezi ile İçeri Çumra beldesi başta olmak üzere civar yerleşim yerlerinde mukim yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin 2045 yılına kadar olan sağlıklı, temiz, güvenli ve kesintisiz içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Şehrimizin ihtiyaç duyduğu kaliteli içme suyunu temin edecek tesisler ile, yeraltı suları üzerindeki baskı azaltılacak, sulardan kaynaklanan hastalıklar önlenecek ve buna bağlı sağlık giderlerinde de azalma sağlanacaktır.